top of page

Algemene voorwaarden

Beheerder
Leef wordt beheerd door Birgit Verbeke
Leef is een éénmanszaak, gevestigd op Emelgemsestraat 4, 8870 Izegem
telefoon: 0497/15 05 20


Tarieven
Alle prijzen zijn inclusief BTW
Aangepaste prijzen afhankelijk van de behandeling worden op voorhand meegedeeld.


Km vergoeding
Voor workshops, lezingen e, opleidingen buiten Izegem wordt 0,39 € per kilometer gerekend.


Duur en frequentie van de behandelingen
Dit is afhankelijk van de hulpvraag of klachten.
De duur en de frequentie van de behandeling(en) wordt op voorhand samen met de cliënt besproken.


Stiptheid
Heeft u een afspraak, dan vraag ik u om 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn.
Wanneer u toch wegens onvoorziene omstandigheden te laat bent, gelieve te verwittigen.
Dit gaat wel ten koste van de totale behandeltijd.


Afspraak
Een behandeling kan enkel mits voorafgaande afspraak.
Dit kan zowel telefonisch, via mail of messenger.
Wanneer u een afspraak maakt stemt u in met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.


Annulering behandeling
Alle afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur op voorhand worden afgezegd.
Bij het afzeggen binnen 24 uur worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Dank voor uw begrip.


Annulering deelname workshop
Wanneer je ingeschreven bent voor een workshop, dient deze minstens 1 week op voorhand geannuleerd te worden, zoniet wordt het reeds betaalde bedrag in rekening gebracht.
Inschrijven voor een tweede deelname kan, mits opnieuw het betalen van het inschrijvingsbedrag.
Enkel bij overmacht, zoeken we naar een gezamenlijke oplossing.


Betaling
De betaling gebeurt ter plaatse, na de behandeling.
Let op: enkel contante betaling of directe overschrijving


Geschenkbonnen
Geschenkbonnen zijn te gebruiken tot de uiterlijke vermelde datum op de bon en zijn niet in te wisselen voor contant geld.


Hygiëne
Graag indien mogelijk op voorhand de voeten reinigen. Ikzelf reinig ook nog eens uw voeten voorafgaand aan de behandeling.


Contra-indicaties
Leef is geen dokterspraktijk. Klachten die een specifieke of gespecialiseerde aanpak vereisen kunnen niet door de "Leef" behandelingen worden opgelost.
Wel wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam versterkt en kunnen door de behandelingen klachten verminderen of zelfs verdwijnen.
Bepaalde aandoeningen mogen niet behandeld worden: flubitis, spataders, infecties of open wonden, hoge koorts, indicaties aan hart-en bloedvatenstelsel.
De cliënt dient op voorhand mee te delen indien er contra-indicaties zijn, welke medicatie er wordt genomen en of hij/zij in behandeling is bij een arts.


Klachten
Klachten over een behandeling dienen binnen de 5 werkdagen aan Leef worden doorgegeven. Binnen de daaropvolgende 5 werkdagen wordt een uitleg en oplossing voorgesteld door Leef.


Cliëntgedrag
De cliënt dient zich te gedragen in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen.
Leef heeft het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren na herhaaldelijke waarschuwingen van ongewenst gedrag.

Disclaimer
Leef is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor materiële en/of immateriële  schade ontstaan voor, tijdens of na de behandelingen.
Leef is niet verantwoordelijk voor letsels als gevolg van onvolledige of verkeerde informatie of het verzwijgen van belangrijke medische gegevens zoals lichamelijke of geestelijke aandoeningen, letsels, medicijngebruik.
Leef behoudt zich het recht om cliënten te weigeren die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
Een behandeling bij Leef is geheel op eigen risico.


 

Privacy beleid

Leef respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

De gegevens worden opgenomen in een data register en bewaard zo lang als nodig in een locked case, waar alleen de beheerder toegang in heeft.

Recht op verzet

De cliënt heeft recht op verzet.

Verzet kan:

- tegen directe marketing

- op basis van gerechtvaardigde gronden

- voor verwerking in wetenschappelijk of historisch onderzoek

Hiervoor dient de cliënt een schrijven te richten aan Leef.

Leef zal asap contact opnemen met de cliënt en de verwerking stoppen. 

bottom of page